Medijacija u građevinarstvu

Pri gradnji objekta ili  izvođenju  građevinskih radova, često se pojave nepredviđeni problemi, veći ili manji nesporazumi vezani za:

 

 Medijacija omogućava:

 

Najčešći predmet spora, što se tiče građevinskih predmeta, jeste neisplaćivanje po privremenim ili okončanim situacijama. Nakon završetka radova ili u toku radova ispostavi se faktura koja se ne plaća, i to je najčešći predmet spora. Jedan deo sporova odnosi se na sporove koji se tiču nekvalitetno izvedenih radova, tj. kada nedostaci nisu otklonjeni u garantnom roku.

Određeni procenat odnosi se i na sporove kod kojih je došlo do naknade štete zbog neisporučivanja objekta u zadatom roku i sl.

Medijacija - elegantno rešavanje sporova

Poslednjih godina i kod nas se promoviše medijacija, kao način za prevazilaženje spora.

Interview Stevo Đuranović

(predsednika suda, trgovinski suda u Beogradu)

"Nažalost, ova mogućnost se ne koristi u dovoljnoj meri, trebalo bi češće, pogotovo u trgovinskim sporovima, u trgovinskoj materiji.

U građevinarstvu medijacija funkcioniše kada je u pitanju spor finansijske problematike, a rekli smo, takvi su sada i najčešći. Skoro svaki građevinski spor može vrlo elegantno da se reši medijacijom. To su obično poremećeni odnosi koji mogu lako da se isprave medijacijom.

Mnogo je kvalitetnije rešenje dobijeno kroz medijaciju nego kroz sudsku odluku. Ma koliko ta odluka bila dobra, ona je uvek trn u oku, posebno kod tih privrednih subjekata koji su upućeni jedni na druge i imaju stalnu saradnju. Onda ta presuda dođe kao grba na čitavoj saradnji i treba je izbegavati.

Ja sam, inače, pristalica tog gledišta da u sud treba da uđe samo ono što zaista mora da uđe u sud, a da se sve ostalo reši putem arbitraže ili putem medijacije, ili poravnjanjem, samo da se izbegne spor. Najgora varijanta u svakoj priči je ulazak u sudski spor.

Kada bi ulazak u sudnicu, kao u razvijenim zemljama, morao biti i žestoko plaćen, onda bi ljudi kao i tamo zazirali od spora. Ovde često imamo slučaj: tužiću te, pa će to da se završi za pet godina, a do tad ko živ a ko mrtav.

Nažalost, naš poslovni mentalitet je gravitirao ka takvom stavu. Ranije kad direktor vidi da nije plaćen račun, njegovoj firmi ili njegova firma nije platila drugoj firmi, finansijski direktor dobije otkaz. A sada često kad vidi račun baci ga i kaže: nek me tuže. Isti je sistem, isti su ljudi, ali se promenilo mnogo toga u poslovnom moralu.

Treba koristiti vansudske načine spora.

Ljudi dođu u sud, ili u neki centar za medijaciju, obrate se sa zahtevom. Medijatori nekad jesu i sudije suda silom prilika, ali imaju licencu za medijatora. Onda se sve završi u jednoj prijatnoj atmosferi bez formalne strogosti. U svetu su advokati medijatori kao stručnjaci više cenjeni od advokata koji samo vode parnice jer rade posao elegantnije."